Datenschutzbestimmungen

Administrator danych osobowych

Adam Gwóźdź, indywidualny przedsiębiorca, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7271150850; REGON: 101551213; oraz Marcin Gwóźdź, indywidualny przedsiębiorca, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7272678004; REGON: 363033202 – działający jako wspólnicy spółki cywilnej w rozumieniu prawa cywilnego pod nazwą „AUTO-MOTOR” spółka cywilna z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Glinianej 61, kod pocztowy: 91-336, NIP: 7250029149; REGON: 470624950.

Dane osobowe i prywatność

Jeśli zamierzają Państwo założyć konto użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaną poproszeni o podanie nam swoich danych osobowych.
Państwa dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług),
 • prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Auto-Motor s.c.,
 • prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Auto-Motor s.c. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami,
 • dochodzenie roszczeń,
 • archiwizacja,
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Auto-Motor s.c.

Podstawa przetwarzania:

 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy sprzedaży lub o świadczeniu usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski oraz ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych:

 • dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwo zgody pozostaje zgodne z prawem.

Okres przetwarzania

Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres, w czasie którego będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych,
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez sklep przez którąkolwiek ze stron,
 • cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Państwa uprawnienia

Przysługuje Państwu prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania.

A także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

Prosimy skontaktować się z nami, by móc skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Ciasteczka

Nasze strony internetowe korzystają z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itp.),
 • umożliwiają m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji sklepu,
 • nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Państwa przeglądarki, w każdej chwili mogą Państwo:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Na tej stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Państwa sesji,
 • statystycznym,
 • marketingowym,
 • udostępniania funkcji sklepu.

Korzystamy z kodów śledzenia Google Analytics, Funkcji Reklamowych oraz śledzimy konwersję sprzedaży przy pomocy narzędzia Google AdWords (wyłącz kod Google Analytics).

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Państwa przeglądarce, mogą Państwo skorzystać z pliku pomocy Państwa przeglądarki. Z informacjami na ten temat mogą Państwo zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której Państwo używają:

Jeśli nie wyłączą Państwo wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.

Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • podmiot realizujący dostawę towarów,
 • dostawca płatności,
 • hostingodawca,
 • podmiot ułatwiający optymalizację sklepu,
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne,
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego.

Kontakt z administratorem

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności – na adres e-mail: sklep@autosiatki.pl.